Bekijk overzicht

Kindcentrum de Kronkelaar Wagenborgen

Nieuwbouw

Kindcentrum de Kronkelaar
De Gemeente Delfzijl heeft in 2015 in het kader van het Programma Transitie Basisonderwijs besloten te starten met de ontwikkeling van Kindcentra in de centrumdorpen Spijk en Wagenborgen. De versnelde terugloop van het aantal leerlingen en de noodzakelijke versterkingsmaatregelen voor de aardbevingen zijn door de Gemeente Eemsdelta, voorheen Gemeente Delfzijl, aangegrepen als kans om de onderwijshuisvesting te vernieuwen.

Project- en Bouwmanagement Giezen heeft in 2018 van destijds de gemeente Delfzijl opdracht gekregen voor de begeleiding van de bouw van het Kindcentrum te Wagenborgen. Het Kindcentrum is gebouwd op het voormalig Groot Bronswijk terrein. Het Kindcentrum heeft een bruto vloeroppervlakte van 1.608 m² waarin de volgende gebruikers zijn gehuisvest:

  • Openbare basisschool De Kronkelaar
  • Peuterspeelzaal Kids2b De Tovertuin

Het is project is in bouwteam voorbereid en gerealiseerd vanaf de fase definitief ontwerp. Het gerealiseerde Kindcentrum is duurzaam, Bijna Energie Neutraal (BENG), toekomst- en aardbevingsbestendig gebouwd. Onix architecten uit Groningen heeft het gebouw ontworpen. Tijdens de uitvoering hebben wij de directievoering en het bouwtoezicht verzorgd namens de gemeente Eemsdelta.

Het Kindcentrum is op 7 oktober 2020 bouwkundig opgeleverd en de infrastructuur is op 18 november 2020 opgeleverd, waarna het Kindcentrum in gebruik is genomen door de school en peuterspeelzaal.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar