Over ons

Onafhankelijk adviesbureau

Project- en Bouwmanagement Giezen is een onafhankelijk adviesbureau dat opdrachtgevers professioneel ondersteunt bij huisvestingvraagstukken.

Bouwproces

Het bouwproces wordt steeds complexer, aanbestedingsprocedures veranderen en er zijn vaak meerdere partijen betrokken bij de realisatie van uw huisvesting. Deze ingewikkelde processen zijn ons dagelijks werk, hier zijn wij bedreven, professioneel en goed in. Voor een opdrachtgever is de realisatie van nieuwe huisvesting iets wat naast zijn core business, er even bij moet worden gedaan. Het begeleiden van het bouwproces is een vak op zich. Door het inschakelen van een onafhankelijke projectmanager, die voor u het bouwproces aanstuurt en coördineert, kunt u doen waar u goed in bent en nemen wij de verantwoordelijkheid om uw bouwproject tot een goed einde te brengen. Uiteraard binnen de vooraf gezamenlijk vastgestelde projectkaders. Wij bewaken voor u de voortgang, de kwaliteit, de financiën en sturen de complete organisatie van uw bouwproces aan.

Advies

De advisering kan zich richten op het totale bouwproces, van haalbaarheidsstudie tot en met sleutelklare oplevering. Uiteraard is het ook mogelijk om specifieke adviezen te geven in de verschillende fasen van het bouwproces: de initiatieffase (haalbaarheid), definitiefase (programma van eisen), ontwerpfase, prijs- en contractvormingfase en uitvoeringsfase.

Kwaliteit

Uiteindelijk zijn wij pas tevreden als u tevreden bent met uw nieuwe huisvesting dat als een maatpak voor uw organisatie zit.

Ontzorgen opdrachtgever

Onze filosofie is de opdrachtgever optimaal ontzorgen door voor hem zijn huisvesting binnen de overeengekomen tijd, kwaliteit en budget te realiseren. De projectorganisatie die daarvoor benodigd is, kan in onze ogen alleen worden gerealiseerd als het gehele ontwerp- en bouwproces integraal door één en dezelfde projectmanager wordt aangestuurd! De opdrachtgever heeft van de haalbaarheidstudie tot en met de ingebruikname dus één aanspreekpunt die van alle afspraken op de hoogte is. Er raakt zodoende geen informatie verloren door interne overdracht van het project na afronding van een fase van het proces. Vanuit deze filosofie worden de projecten bij Project- en Bouwmanagement Giezen begeleid. Wij begeleiden uw huisvestingvraagstuk alsof we onze eigen huisvesting aan het bouwen zijn en dat is zichtbaar in het eindresultaat! Afspraak is afspraak bij ons!

Open communicatie

Een open en goede communicatie, een persoonlijke benadering, onderling respect en goede samenwerking vormen de basis voor een kwalitatief hoogwaardig ontwerp- en bouwproces. Dit zult u terugzien in de kwaliteit van uw huisvesting!

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar