Bekijk overzicht

Kindcentrum Usquert

Nieuwbouw

12-04-2022

Gemeente Het Hogeland is één van de gemeenten die te maken heeft met de aardbevingsproblematiek. Voor de onderwijsgebouwen en andere kind gerelateerde voorzieningen is een scholenprogramma opgesteld. In dit scholenprogramma is aandacht besteed aan ontwikkelingen die gaande zijn in de gemeente.

Voor Usquert is het uitgangspunt dat de bestaande school wordt gehuisvest in een nieuw gebouw, een kindcentrum (KC), op de bestaande locatie. In dit KC zullen obs Usquert en kinderdagverblijf/peuteropvang ’t Lutje Grut gehuisvest worden.

Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. Voor de realisatie is een deel van het huidige schoolgebouw gesloopt. Het deel dat is blijven staan is uitgebreid met tijdelijke units waar extra leslokalen in zijn gerealiseerd. Op het gesloopte deel van het terrein wordt de nieuwbouw van het Kindcentrum gerealiseerd. Naar verwachting zal de oplevering plaatsvinden in september 2022. Vervolgens zal het bestaande deel worden gesloopt en zullen de tijdelijke lokalen worden verwijderd en wordt de terreinafwerking volledig afgerond.

Het aardbevingsbestendige ontwerp is van BDG Architecten.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar