Opstellen programma’s van eisen

In goed onderling overleg met u worden de eisen en wensen voor uw huisvesting door ons vertaald in een ruimtelijk en functioneel programma van eisen (PvE). Op de eisen en wensen te inventariseren worden interviews gehouden met u en de leidinggevenden dan wel vakspecialisten binnen uw organisatie. Welke ruimten zijn er benodigd, wat is de bezetting en hoe dienen deze ruimten ten opzichte van elkaar te worden gepositioneerd (relatie-/vlekkenschema). Al deze informatie wordt verzameld in een ruimtebehoefteschema ondersteund met een tekstuele toelichting.

Naast het ruimtelijk en functioneel programma van eisen wordt in overleg met u ook een technisch programma van eisen (PvE) van uw huisvesting (gebouw en terrein) opgesteld. In het technische PvE wordt het beoogde kwaliteitsniveau vastgelegd. Als we het gezamenlijk eens zijn over de omvang en de kwaliteit van uw huisvesting zullen wij op basis van deze informatie een stichtings- en exploitatiekostenraming opstellen, zodat u inzichtelijk heeft wat uw huisvesting nu (realisatie) en in de toekomst (exploitatie) gaat kosten.

Tevens wordt door ons, op basis van de programma’s van eisen en uw wensen, een realistische overall- en/of detailplanning opgesteld. Al deze documenten bundelen wij voor u in een projectmap op basis waarvan door u de besluiten voor de huisvesting genomen kunnen worden.

 

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar