Bekijk overzicht

Zorgcentrum Abbingahiem

Renovatie en uitbreiding

Zorgcentrum Abbingahiem

In opdracht van Zorgpartners Friesland heeft Project- en Bouwmanagement Giezen de renovatie en uitbreiding van woon- en zorgcentrum Abbingahiem in Leeuwarden zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase begeleid. Het zes verdieping tellende gebouw is gefaseerd verbouwd en is tijdens deze verbouwing in gebruik gebleven. Er zijn in totaal 136 appartementen gerenoveerd en 3 groepswoningen met 24 plaatsen voor psychogeriatrische patiënten bijgebouwd. Ook het terrein rondom de locatie is opnieuw ingericht. Het totale bruto vloeroppervlak bedraagt circa 13.500 m². Het ontwerp van de renovatie en uitbreiding is van TWA architecten te Birdaard. De oplevering heeft plaatsgevonden in december 2013. Dit project is in bouwteamverband uitgewerkt samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma uit Dokkum.

Button met link

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar