Bekijk overzicht

Kindcentrum ’t Groenland Zuidwolde

Nieuwbouw

Het project omvat de nieuwbouw van een aardbevingsbestendig, duurzaam en energiezuinige (BENG) Kindcentrum te Zuidwolde (Bedum) waarin de volgende gebruikers/functies zijn gehuisvest: Samenwerkingschool ’t Groenland en buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal Kids2B. Project- en Bouwmanagement Giezen heeft in de periode vanaf augustus 2016 tot en met heden namens de gemeente Bedum de initiatieffase en het ontwerp- en uitvoeringstraject begeleid. Tevens zijn alle selectie- en aanbestedingsprocedures door ons begeleid. De voorbereidingen voor de uitvoering zijn inmiddels gestart. Na de zomervakantie 2018 zal daadwerkelijk gestart worden met de sloop van de voormalige Venhuisschool, waarna de nieuwbouw zal aanvangen. Project- en Bouwmanagement Giezen voert daarbij de directie en de gemeente verzorgt het bouwtoezicht.

Het KC wordt gerealiseerd op de voormalige locatie van de Venhuisschool in Bedum. Het totale bruto vloeroppervlak van het KC bedraagt circa 780 m². Het bouwkundig ontwerp is van BCT architecten uit Enschede.

De verwachting is dat het Kindcentrum medio mei 2019 wordt opgeleverd.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar