Bekijk overzicht

Brede School Dwingeloo

Nieuwbouw

BS Dwingeloo
Het project omvat de nieuwbouw van een duurzame en energiezuinige Brede School (BS) waarin de volgende gebruikers/functies zijn gehuisvest: OBS Burgemeester W.A. Storkschool en CBS De Fontein, Kinderdagopvang De Twingel, Peuterspeelzaal De Twingel en buitenschoolse opvang. Project- en Bouwmanagement Giezen heeft in de periode vanaf 2011 tot en met de oplevering in juni 2016 namens de gemeente Westerveld de initiatieffase en het ontwerp- en uitvoeringstraject begeleid.

De BS is gerealiseerd op de locatie aan het Westeinde nabij sportpark De Hulsebosch te Dwingeloo. Het totale bruto vloeroppervlak van de BS bedraagt circa 2.150 m².

Naast de hoofdgebruikers is ook rekening gehouden met medegebruik door bijvoorbeeld logopedie, kinderfysiotherapie en consultatiebureau. Het ontwerp is van De Zwarte Hond uit Groningen. Het project is in juni 2016 opgeleverd.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedin

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar