Bouwbegeleiding

Om een strak aangestuurd bouwproces te krijgen is het noodzakelijk dat er heldere en duidelijke lijnen zijn binnen de projectorganisatie. Er dient één persoon te zijn die namens de opdrachtgever, de ontwerpende en uitvoerende partijen het eerste aanspreekpunt is. Onze directievoerder is die persoon. Het is een professional die reeds ruime ervaring heeft opgedaan bij meerdere uiteenlopende projecten. Hij weet waar de risico’s in het bouwproces zitten. Onze directievoerder geeft leiding aan de werkzaamheden op de bouwplaats en kan daarbij worden ondersteund door een toezichthouder. De directievoerder en toezichthouder zien erop toe dat binnen de overeengekomen planning de kwaliteit wordt geleverd die is vastgelegd in het bestek en bijbehorende tekeningen. Tevens worden de kosten in de greep gehouden door o.a. de meer- en minderwerk bewaking.

 

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar