Begeleiden aanbestedingsprocedures

Het aanbesteden van een project moet goed en gedegen gebeuren volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. In goed onderling overleg met u en overige bij het project betrokken adviseurs kunnen wij u een advies uitbrengen over de aanbestedingsvorm die het beste bij uw project past. Wij kunnen vervolgens het gehele aanbestedingproces voor u als opdrachtgever begeleiden. We putten daarbij uit onze ruime ervaring met zowel, (meervoudig) onderhandse, Nationale- en Europese aanbestedingsprocedures overeenkomstig het Aanbestedingsreglement voor Werken (ARW).

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar