Advisering beheer en exploitatie

Een nieuw gebouw ontwerpen en bouwen is voor u als opdrachtgever een eenmalige investering. In het ontwerp- en bouwproces wordt echter vaak nog onvoldoende stil gestaan bij de exploitatiekosten van het gebouw. De exploitatiekosten zijn in feite belangrijker dan de aanvankelijke investering, aangezien deze kosten jaarlijks terugkeren. Project- en Bouwmanagement Giezen besteedt vanaf de definitiefase (opstellen programma van eisen) veel aandacht aan de toekomstige exploitatie(kosten) van uw gebouw.

In het ontwerpproces wordt door de projectmanagers bewust gestuurd op een energiezuinig en duurzaam gebouw. De architect en overige adviseurs daarbij worden gedwongen om vanuit de exploitatie te ontwerpen. In overleg met de opdrachtgever worden aan de hand van kengetallen en modellen de juiste ontwerpkeuzes gemaakt. U weet dus al in een vroegtijdig stadium welke energielasten, onderhoudskosten, verzekeringen, belastingen en beheerskosten u globaal na oplevering kunt verwachten.

Wanneer u wordt gehuisvest in een Multifunctionele Accommodatie (MFA), Brede school of een bedrijfsverzamelgebouw, hoe gaat u dan met elkaar om? In de optimale variant regelt en doet u alles gezamenlijk. In de minimale variant doet u nagenoeg niets samen. Onafhankelijk van de vorm van samenwerking dient het beheer tijdig en goed georganiseerd worden. In onderling overleg tussen de gebruikers en de opdrachtgever dient te worden gezocht naar de beste beheeropzet. Project- en Bouwmanagement Giezen doet hierin voorstellen en kan vervolgens uw beheersorganisatie op weg helpen. Bij meerdere MFA’s en brede scholen is reeds ruimte ervaring opgedaan met het opzetten van beheermodellen, alsmede het adviseren van de (op te richten) beheerstichting.

Een overzicht van onze tevreden opdrachtgevers.

Spring naar toolbar